Ολοκληρώθηκε το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο σύστημα υγείας: πρόσβαση, δικαιώματα, φροντίδα, προκλήσεις» στη Λάρισα

Το περασμένο Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκε ακόμη  ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο σύστημα υγείας: πρόσβαση, δικαιώματα, φροντίδα, προκλήσεις». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ευχαριστούμε θερμά όλες τις επαγγελματίες υγείας για τη συμμετοχή τους, το μοίρασμα των εμπειριών και την έντονη διάθεση για αλλαγή και δημιουργία ενός συστήματος υγείας συμπεριληπτικού προς…