Δράση ενημέρωσης στο ΙΕΚ Όμηρος

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης σε φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος μαιευτικής του ΙΕΚ Όμηρος, στον Πειραιά. Οι φοιτήτριες-ες ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος PARADISO και για τις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Έγινε ακόμη παρουσίαση των βασικών εννοιών και ΛΟΑΤΚΙ ορολογιών, αλλά και βασικών…