Πρόσκληση στην Ημερίδα Ολοκλήρωσης του Προγράμματος PARADISO

Η τελική ημερίδα του προγράμματος PARADISO θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, όπου και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και η εμπειρία από την υλοποίηση του Έργου.   Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν η ερευνητική μελέτη, οι εκπαιδεύσεις, τα εργαλεία, οι δράσεις ενημέρωσης και πιλοτικής εφαρμογής…