Η CMT Prooptiki είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, που παρέχει υπηρεσίες σε τομείς όπως η υγεία και η κοινωνική φροντίδα, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, τα δικαιώματα και η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Για περισσότερο από 20 χρόνια, η CMT Prooptiki έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η CMT παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών – από την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης πολιτικής και στρατηγικής έως τη διεξαγωγή Ερευνών και Αξιολογήσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την κατάρτιση καθώς και υπηρεσίες επικοινωνίας.