Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αποτελεί μία από τις παλαιότερες Σχολές Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1929 από τoν Ελ. Βενιζέλο, ως Υγειονομική Σχολή Αθηνών, μετά από πρόταση της Οργάνωσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών και τη συμβολή του Rockefeller Foundation. Το 1994, (N. 2194), η Υγειονομική Σχολή Αθηνών μετονομάζεται σε Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και αποτελεί ισότιμο με τα ΑΕΙ εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς λειτουργεί ως ΝΠΔΔ με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Ο σκοπός και το όραμα της ΕΣΔΥ είναι να προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας,, να συνεισφέρει στην επιστημονική έρευνα στα παραπάνω πεδία και να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές σχετικά με τη Δημόσια Υγεία, την Προαγωγή Υγείας, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Κοινωνική Πολιτική.