Το νοσοκομείο Maison Blanche παρέχει υπηρεσίες ψυχικης υγειας για μια περιοχή 880.000 κατοίκων στη βορειο-ανατολικη πλευρά του Παρισιού, μια περιοχή που χαρακτηριζεται από την πολιτισμική και δημιουργική ποικιλότητα, αλλά και από συγκριτικά υψηλά επίπεδα κοινωνικής στέγασης και ανεργίας. Παρά το γεγονός ότι ένα μικρό μέρος των ανθρώπων ζουν μόνοι, το ποσοστό των μονογονεικών και διαζευγμένων οικογενειών είναι υψηλό.

 

Ο μεγάλος ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμός παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινότητα. Στο νοσοκομείο έχει 2,610  εργαζομένους με 583 γενικές ψυχιατρικές κλίνες που απλώνονται σε σημεία νοσηλείας. Το 2017 περίπου 26,700 άνθρωποι έκαναν χρήση των υπηρεσίων μας, εκ των οποίων περίπου 22,200 ήταν ενήλικε ςκαι 4,500 παιδιά και έφηβοι.


Η αποστολή του Maison Blanche δεν περιορίζεται μόνο στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας: η έρευνα, η εκπαίδευση και η διανομή της γνώσης είναι αναπόσπαστα κομμάτια της αναπτυξιακής στρατηγικής μας.

H πολιτικη ανοιχτής στάσης και συνεργασίας που έχουμε έχει υποστηρίξει την ανάδυση πολλών προτζεκτ με τοπικές και διεθνείς συνεργασίες στην έρευνα και την οργάνωση υγείας.