Ποιοι και Ποιες Είμαστε

Αν και η κυοφορία διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο, το σωματείο μας ως τέτοιο γεννήθηκε επίσημα κατά την ιδρυτική του συνέλευση στις 17 Απριλίου 2004, αφού μετά από πολλή σκέψη καταλήξαμε ότι αυτά που θέλαμε να πετύχουμε δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν στα πλαίσια μιας άτυπης ομάδας, αλλά χρειάζονταν την υποστήριξη ενός θεσμικά αναγνωρισμένου πλαισίου.

Προσθέτουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με όλες τις άλλες εκφράστριες και όλους τους άλλους εκφραστές της κοινότητας των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, γυναικών και ανδρών τρανς για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην σεξουαλικότητα μας.

Οι πολλές φωνές ενωμένες μπορούν να γίνουν πολύ δυνατές και να ακουστούν καλύτερα.

Που Στοχεύουμε

Πιστεύοντας ότι όλες οι μη εξαναγκαστικές σεξουαλικές συμπεριφορές και διαθέσεις είναι ισότιμες εκφάνσεις της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, οι βασικοί μας σκοποί είναι:

  • Η αλληλοαποδοχή, αλληλοϋποστήριξη και γενικότερα η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, γυναικών και ανδρών τρανς ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική προέλευση, την γλώσσα, την ηλικία, την κατάστασης υγείας, τη σωματική κατάσταση ή άλλο γνώρισμα.
  • Η προάσπιση, διεκδίκηση και προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, γυναικών και ανδρών τρανς και η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάρος τους.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης, της οικογένειας, των θεσμών, των οργανωμένων ή μη φορέων και της κοινωνίας γενικότερα σε θέματα σεξουαλικότητας, ταυτότητας κοινωνικού φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και σεξουαλικής υγείας.

 

Ποιες δράσεις μας έχουν προτεραιότητα

Το σωματείο μας έχει αναλάβει άμεσα δράσεις για :

  • Την προάσπιση των δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, γυναικών και ανδρών τρανς με διαβήματα, παρεμβάσεις και παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.
  • Την προώθηση της νομικής αναγνώρισης του πολιτικού γάμου μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου.
  • Την παρακολούθηση των ΜΜΕ, όταν αυτά αναφέρονται απαξιωτικά στον σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά και γενικότερα την παρέμβασή μας σε αυτά.
  • Την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας κατά των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, γυναικών και ανδρών τρανς (π.χ. στην οικογένεια, παρεμβάσεις αστυνομίας κ.α.)
  • Την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, γυναικών και ανδρών τρανς σε θέματα αυτοπροσδιορισμού, ανάπτυξη συλλογικής ταυτότητας, ακτιβισμού κ.α.