Η PRAKSIS (MKO) είναι ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Η δράση της εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.