Οι εκδόσεις του προγράμματος

Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή
υπηρεσιών υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα

Στα πλαίσια του προγράμματος καταρτίστηκε το παρόν εγχειρίδιο με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις βασικές αρχές και τις καλές πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Συγκεκριμένα το εγχειρίδιο καλύπτει τους τομείς

  • της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
  • της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
  • της παροχής υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και
  • γενικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Επιπλέον το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει τη βασική ορολογία γύρω από το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και έκφραση φύλου, και τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και βασικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Ακόμη, περιλαμβάνονται στοιχεια επικοινωνίας ΛΟΑΤΚΙ φορέων και οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την περαιτέρω δικτύωση και συνεργασία των επαγγελματιών με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, καθώς επίσης και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και φορέων στους οποίους μπορούν να αναφερθούν περιστατικά βίας ή/και διακρίσεων. Τέλος, στο εγχειρίδο αναφέρονται κάποιες σημαντικές για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ημέρες .

Έρευνα πεδίου για τις γνώσεις, στάσεις και πρακτικές
των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα

Ως μέρος της προσπάθειας του προγράμματος να αυξήσει την γνώση γύρω από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα όταν έρχονται σε επαφή με το σύστημα  υγείας στην Ελλάδα και να εκπαιδεύσει επαγγελματίες υγείας ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, πραγματοποιηθηκε έρευνα πεδίου με στόχο την αύξηση της γνώσης για τις ανισότητες και τις διακρίσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, και την αναγνώριση των περιοχών που χρήζουν παρέμβασης∙ την εξερεύνηση του εύρους γνώσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ ορολογίες, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Ελλάδα∙ την ανάδειξη κενών στην υπάρχουσα παροχή υπηρεσιών στο σύστημα υγείας αναφορικά με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Η έρευνα πεδίου περιλαμβάνει:

  • Μια ηλεκτρονική έρευνα απευθυνόμενη σε επαγγελματίες υγείας
  • Δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τις δύο βασικές ομάδες: άτομα από ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις και επαγγελματίες υγείας
  • Πέντε ομάδες συζήτησης συμβουλευτικές συναντήσεις πάνω σε βασικά ζητήματα με τη συμμετοχή ατόμων από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και επαγγελματιών υγείας
  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Εκδόσεις άλλων φορέων και οργανώσεων

Standards of Care για την Υγεία των Τρανς και Gender Non-Conforming Ατόμων

Η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς Ατόμων προωθεί τις υψηλότερες προδιαγραφές φορντίδας υγείας μέσα από την κατάρτιση των Standards of Care για την υγεία των Τρανς και Gender Non-conforming (GNC) ατόμων. Tα Standards of Care βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και την γενική συναίνεση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Ο στόχος των Standards of Care είναι να παρέχουν κλινική καθοδήγηση στους/στις επαγγαλματίες υγείας για την υποστήριξη των τρανς και GNC ατόμων, μεσα από  ασφαλή και αποτελεσματικά μονοπάτια, στην επίτευξη προσωπικής άνεσης με το φύλο τους, ούτως ώστε να μεγιστοποίησουν την συνολική τους υγεία, ψυχολογική ευεξία και αυτοπραγμάτωση. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβάθμια φροντίδα, γυναικολογική και ουρολογική φροντίδα, επιλογές σχετικά με την αναπαραγωγή, φωνητική θεραπεία, υπηρεσίες ψυχικής υγείας (π.χ., αξιολόγηση, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία), και ορμονικές και χειρουργικές θεραπείες. Παρότι αυτός είναι ένας οδηγός που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες υγείας, τα Standards of Care μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τα άτομα, τις οικογένειες και τους κοινωνικούς φορείς για να κατανοήσουν πως μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της βέλτιστης υγείας για τα μέλη αυτής της ποικιλόμορφης κοινότητας.

Αυτή είναι η 7η αναθεώρηση των Standards of Care από την αρχική τους έκδοση το 1979. Οι πρώτες 6 αναθεωρήσεις δημοσιεύτηκαν το 1979, 1980, 1981, 1990, 1998, και 2001.

Υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων – Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

H OII Europe σε συνεργασία με την ILGA Europe δημοσίευσαν το 2015 ένα πρακτικό εγχειρίδιο, απευθυνόμενο στους συμμάχους των ίντερσεξ ατόμων. Στόχος του εγχειριδίου είναι να ευαισθητοποίησει, παρέχοντας βασικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ίντερσεξ διαφοροποίησεις, τις διακρίσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα ίντερσεξ άτομα σε διάφορους τομείς, αλλά και να παρέχει βασικές και απλές κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς οι φορείς, οι οργανώσεις αλλά και το κάθε άτομο μπορεί να υποστηρίξει έμπρακτα τα ίντερσεξ άτομα.

Υποστηρίζοντας το ίντερσεξ παιδί σας

IGLYO (International LGBTQI Youth and Student Organisation), OII Europe και EPA (European Parents Association) δημιούργησαν έναν οδηγό απευθυνόμενο σε γονείς ίντερσεξ παιδιών. Στόχος του οδηγού είναι η εισαγωγή των γονέων στο θέμα, η παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα το ίντερσεξ παιδί τους και το πού μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες.

Εργασία με θύματα εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤ ανθρώπων

Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε από την ομάδα του προγράμματος Come Forward με στόχο να παράσχει στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με θύματα εγκλημάτων μίσους έναν πρακτικό εργαλείο για να τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΛΟΑΤ ατόμων. Παρέχει στους/στις επαγγελματίες που δουλεύουν με θύματα και μάρτυρες σε φορείς και οργανώσεις όπου οι άνθρωποι καταγγέλουν εγκλήματα και λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (αστυνομία, εισαγγελείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ.) απλές και σχετικές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας, των εμπειριών και της οπτικής των θυμάτων, αλλά και την διασφάλιση της μέγιστης υποστήριξης και ασφάλειας προς τα θύματα. Περιλαμβάνει ακόμη συγκεκριμένες και πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες και συμβουλές για την επικοινωνία και δουλειά με ΛΟΑΤ θύματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες και την ευαλωτότητά τους.

Αναγνώριση & Αναφορά: Ένας σύντομος οδηγός για τα εγκλήματα κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων

Το ενημερωτικό αυτό εγχειρίδιο, το οποίο δημιουργήθηκε από τους εταίρους του προγράμματος Come Forward, έχει στόχο να εξοπλίσει τα θύματα αντι-ΛΟΑΤ εγκλημάτων μίσους με πρακτικά εργαλεία για την αναγνώριση και την καταγραφή περιστατικών εγκλημάτων ή ρητορικής μίσους. Διαχωρίζοντας τα είδη των εγκλημάτων μίσους με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα ΛΟΑΤ άτομα, περιλαμβάνει ένα σύντομο περίγραμμα των δικαιωμάτων των θυμάτων αντι-ΛΟΑΤ εγκλημάτων μίσους, ακολουθώντας μια σύνοψη της νομικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, παρέχει μια εκτενη λίστα υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και κέντρων καταγραφής, και ενδυναμώνει κάθε άτομο – είτε είναι θύμα είτε μάρτυρας – να αναγνωρίσει και να καταγγείλει κάθε περιστατικό εγκλήματος ή ρητορικής μίσους.

Ένας οδηγός από την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας για το φαινόμενο της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στην Ελλάδα. Στόχος του οδηγού είναι να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες σε ανθρώπους που έχουν βιώσει, βιώνουν ή φοβούνται ότι μπορεί να βιώσουν βία ή διάκριση – στη βάση της ταυτότητας/έκφρασης φύλου ή/και του σεξοαυλικού προσανατολισμού τους – αλλά και σε επαγγελματίες δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικών φορέων/οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε ΛΟΑΤ άτομα.

Διατομεακό εγχειρίδιο ακτιβισμού για τους εργαζόμενους στο σεξ και τους συμμάχους τους

Το Red Umbrella Athens και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» για πρώτη φορά διοργάνωσαν στην Αθήνα εκπαίδευση με τίτλο «Sex Working Community Mobilisation Training» με την υποστήριξη και τη συγχρηματοδότηση των οργανισμών «International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe» (ICRSE) και «Sex Workers’ Rights Advocacy Network» (SWAN). Στόχος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου ήταν η ενδυνάμωση της κοινότητας των εργαζόμενων στο σεξ στη διεκδίκηση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και η έγκυρη ενημέρωση για τις αρνητικές συνέπειες του Σουηδικού μοντέλου σε αντίθεση με το μοντέλο της Ν. Ζηλανδίας που αποποινικοποιεί την εργασία στο σεξ. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, εκπονήθηκε ενημερωτικό υλικό για θέματα δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο σεξ σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο ICRSE.