Σκοπός του Έργου

Σκοπός του Έργου «Πες το σ’ εμάς», το οποίο υλοποιείται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας», είναι:

  • Η συγκέντρωση και καταγραφή περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού
  • η δωρεάν παροχή νομικής ή/και ψυχολογικής στήριξης στα θύματα, από εξειδικευμένους επαγγελματίες
  • η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών, μελών και εθελοντών οργανώσεων /και άτυπων ομάδων υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών
  • η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση νυν και μελλοντικών επαγγελματικών στελεχών των χώρων της Δημόσιας Τάξης και της Δικαιοσύνης πάνω σε ζητήματα βίας και διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων
  • η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας/τρανσφοβίας/αμφιφοβίας και των διαφόρων εκφάνσεων τους.

Το Έργο δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ανθρώπους έχουν δεχτεί βία ή/και διάκριση λόγω της ταυτότητας/έκφρασης φύλου ή/και του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν υπάρξει αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων και επιθυμούν να τα αναφέρουν.

Οι επαφές με τους/τις ενδιαφερόμενους-ες είναι εμπιστευτικές και διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία τους.

 

Υπηρεσίες του Έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους – ανεξαρτήτως χρώματος, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων – δωρεάν ψυχολογική και νομική υποστήριξη, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

 

Καταγραφή περιστατικών βίας ή διακρίσεων:

Η καταγραφή γίνεται με τη μέθοδο του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, δηλαδή μέσω προσωπικής συνέντευξης και συμπλήρωσης της Φόρμας του Δικτύου. Η διαδικασία είναι εμπιστευτική και διασφαλίζεται η ανωνυμία του ενδιαφερόμενου ατόμου.