Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ΛΟΑΤΚΙ(1) άτομα αντιμετωπίζουν φραγμούς στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εξαιτίας του στιγματισμού και των συστημικών διακρίσεων που υφίστανται. Πολλές φορές, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αποφεύγουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας που τους παρέχονται και συχνά δεν ολοκληρώνουν καν θεραπείες που είναι απαραίτητες για την υγεία τους, επειδή βιώνουν συμπεριφορές που τα στιγματίζουν. Επιπλέον έχουν καταγραφεί ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες το προσωπικό υγείας αρνήθηκε την παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα αυτά. Eίναι επίσης γεγονός ότι η ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι ελλιπής, σε βαθμό που οι έρευνες δείχνουν πως πολύ συχνά τα ίδια τα άτομα βρίσκονται στη θέση να «εκπαιδεύουν» το ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα υγείας που χρειάζονται.

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει – μέσω συμμετοχικών δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας – ένα περιβάλλον αποδοχής και ισότιμης πρόσβασης για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο χώρο της υγείας, προσπαθώντας να καταπολεμήσει τις διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, τονίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα και τις ανάγκες υγείας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Αρχικά, θα καταγραφούν οι ομοφοβικές, λεσβιοφοβικές, αμφιφοβικές και τρανσφοβικές αντιλήψεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Στην συνέχεια, θα αναπτυχθούν οδηγοί και εργαλεία εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν στην σωστή αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον τομέα της υγείας. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά στοχευμένων εκπαιδεύσεων προς τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία.

Στο έργο P.A.R.A.DI.S.O συμμετέχουν εννέα εταίροι από τρεις χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Γαλλία και Ολλανδία):

 • Ο Τομέας Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
 • Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Η Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας – Ο.Λ.Κ.Ε.
 • Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
 • Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας – Σ.Ε.Μ.Μ.Α.
 • Η ΜΚΟ PRAKSIS
 • Η εταιρεία συμβούλων CMT- Proopriki.
 • Το European Forum for Primary Care (Ολλανδία)
 • Το Établissement Public de Santé Maison Blanche (Γαλλία)

Το πρόγραμμα “P.A.R.A.DI.S.O: Συμμετοχική Προσέγγιση για την Ευαισθητοποίηση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου στον τομέα της υγείας”, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Rights, Equality and Citizenship Programme (REC-DISC- AG-2016), και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 16 μήνες.

(1) Ακρονύμιο: Λεσβίες (Λ) Ομοφυλόφιλα – Γκει (Ο) Αμφιφυλόφιλα, (Α) Τρανς, (T) Κουιρ (Κ) και Ίντερσεξ (I) άτομα.

Το έργο PARADISO θα αναπτυχθεί μέσω 5 Πακέτων Εργασίας:

 •  Παρακολούθηση του σχεδίου
 •  Σεβασμός των προθεσμιών
 •  Διασφάλιση ποιότητας
 •  Παρακολούθηση του προϋπολογισμού
 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων αντιλήψεων και πεποιθήσεων όσον αφορά ομοφοβικές, αμφιφοβικές και τρανσφοβικές απόψεις, και αντιλήψεις περί διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από επαγγελματίες υγείας.
 • Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου ετοιμότητας των επαγγελματιών υγείας να καλωσορίζουν και να αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 • Παροχή πρακτικών οδηγών για τα θέματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στον τομέα της υγείας, με τη συμβολή των ίδιων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
 • Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού εργαλείου.
 • Παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης, γενικών πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την ορολογία, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στους επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας.
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και περίθαλψης όσον αφορά την προσέγγισή τους απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 • Προώθηση της κοινής κατανόησης των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας.
 • Κατάρτιση μιας συμπεριληπτικής δομής ιατρικής φροντίδας και παροχή υπηρεσιών προσβάσιμων στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 • Αξιολόγηση της εγκαθίδρυσης μιας μορφωτικής δομής για ΛΟΑΤΚΙ θέματα.
 • Εισαγωγή των ρητών βημάτων που απαιτούνται για την αλλαγή προς μια συμπεριληπτική σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα δομή παροχής υπηρεσιών.
 • Αξιολόγηση της αλλαγής στάσης απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, διοικητικό προσωπικό, εθελοντές κλπ).
 • Προώθηση των στόχων του έργου σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε θέματα υγείας.
 • Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των αρνητικών αντιλήψεων για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από τους επαγγελματίες υγείας.
 • Προώθηση της μεθοδολογίας και της ιδέας του προγράμματος στα μέσα ενημέρωσης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των επαγγελματιών υγείας.