Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 1979 ως Τμήμα τετραετούς φοίτησης στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1980-81.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως Τμήμα ισότιμο με τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ , την 2424/83 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ΒΙ. 959/22-8-83 Υπουργική απόφαση και την από 29-7-83 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

To Τμήμα Νοσηλευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα.

Ειδικοτερα το τμημα νοσηλευτικης παρεχει:

  1. Ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών:
  • Στη φροντίδα υγείας (προαγωγή της υγείας , πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας, αποκατάσταση της υγείας) του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας
  • Στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας
  • Στην έρευνα
  • Στην εκπαίδευση
  1. Δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της Υγείας (έρευνα).